Verzwaarde voorschriften brandveiligheid veestallen