Ingenieurs | brandveiligheid

Krid is een proactief ingenieursbureau. Krid staat bekend als dé specialist op het gebied van brandveiligheid & bouwtechniek. Krid wil laagdrempelig/toegankelijk blijven. Onze doelgroep behelst zowel de grote complexe bouwprojecten als ‘eenvoudige kleine’ vraagstukken op het gebied van (brandveiligheid) installaties, bouwfysica, wet- en regelgeving, projecten en BIM.

Krid wil in een zo vroeg mogelijk stadium (VO) bij haar opdrachtgevers aan tafel komen, zodat bouwfysische zaken al hun plek hebben gekregen in het ontwerp. Bovendien beperkt dat de foutkansen en bijbehorende kosten over het gehele bouwtraject.

Bouwspecialisten | bouwtechniek

Op ieder vakgebied beschikt Krid over specialisten, die ervaring hebben en hun kennis graag met u delen. Wij zijn actief in tunnels, verkeerssystemen, parkeergarages, gestapelde bouw en complexe gebouwen.

Terugkerende onderwerpen zijn; Installaties (doelmatigheid, technische haalbaarheid, certificering); Bouwtechnische vraagstukken, zoals brandwerendheid en inbraakwerendheid; Materiaalkeuze; Constructieberekeningen; Brandbeveiligingsmaatregelen; Bouwvergunningen; Gebruiksvergunningen; Financiële haalbaarheid; Juridische afhandeling.

Projecten

Onze projecten strekken zich uit over het hele spectrum van de bebouwde omgeving, ondergronds en bovengronds. Onze inzet komt het beste tot zijn recht waar kennis gedeeld moet worden en grote hoeveelheden informatie ontsloten moeten worden voor anderen.

Of het ontwerp, realisatie, onderhoud of een financieel & juridisch vraagstuk betreft, maakt niet uit. Wij gaan altijd op zoek naar de meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

Ingenieursbureau
© Krid B.V. | 2017